Spolupráce

 

Celia – život bez lepku o. p. s. spolupracuje s ostatními organizacemi celiaků:

 

Celia – život bez lepku o. p. s. spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi:

 

Celia – život bez lepku o. p. s. je členem krajské asociace Neziskovky Libereckého kraje, z. s.

 

Celia – život bez lepku o. p. s. úzce spolupracuje s NRZP jako její bývalý člen. (Obecně prospěšná společnosti nemůže být řádným členem NRZP v souladu s jejími stanovami. Proto jsme přestali po transformaci z občanského sdružení být členy.)

 

Celia – život bez lepku o. p. s. je členem zastřešující organizace celiaků Unie celiaků České republiky

 

Máme zástupce v Pracovní skupině Pacientské rady ministra zdravotnictví pro celiakii.